HOẠT ĐỘNG CỦA C.F.C

CFC là một tổ chức phi chính phủ được điều hành bởi phụ nữ, vì trẻ em và phụ nữ với sứ mệnh tạo những nền tảng tích cực và môi trường an toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.
§


Truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng

CFC thực hiện các hoạt động truyền thông, tổ chức các hội thảo, các buổi nói chuyện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề như quyền trẻ em, chống xâm hại và bạo lực với trẻ em, phụ nữ, tâm lý trẻ em, phụ nữ.


Triển khai các dự án Trách nhiệm xã hội (CSR) cùng với Doanh nghiệp

CSR là trách nhiệm của doanh nghiệp trong xã hội mà doanh nghiệp đó hoạt động kinh doanh. CSR giúp gắn kết doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp hành xử đúng giá trị cốt lõi của mình, văn hóa trong hoạch định chiến lược và hoạt động thường ngày đối với xã hội.


Hợp tác quản lý giáo dục cùng CFC

C.F.C hợp tác với các đối tác công nghệ giáo dục nhằm mang đến các giải pháp toàn diện cho trường học, cho gia đình và chính bản thân học sinh

Câu chuyện của CFC

§

Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng, gọi tắt là CFC, là một tổ chức chức xã hội dân sự Việt Nam được thành lập bởi những người chị lớn, tâm huyết với giáo dục và bảo vệ trẻ em, đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. CFC, tiền thân là CEFACOM, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy quyền trẻ em, phổ cập giáo dục và trao quyền cho phụ nữ. Kế thừa những thành tựu của CEFACOM, CFC tiếp tục thực hiện sứ mệnh tạo những nền tảng tích cực và môi trường an toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Thế mạnh của CFC là có một mạng lưới các nhóm thiện nguyện, các nhóm xã hội cùng mục tiêu, hợp tác với các trường, các nhà giáo dục, chuyên gia trong và ngoài nước có cùng mối quan tâm đó là vì sự phát triển của trẻ em Việt Nam. Khẩu hiệu của CFC là “Cùng nhau sẽ đi được xa hơn”.
Là một tổ chức trẻ và hiện đại, CFC còn thúc đẩy việc sử dụng internet và công nghệ thông tin trong giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, truyền thông hiệu quả tới nhiều đối tượng rộng hơn và xa hơn.

Contact Us

Nếu bạn thực sự quan tâm tới trẻ em, hãy chia sẻ cùng chúng tôi!
§