Home CFC CÂU CHUYỆN CỦA CFC

CÂU CHUYỆN CỦA CFC

0
3863

Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng, gọi tắt là CFC, là một tổ chức xã hội dân sự Việt Nam được thành lập bởi những người chị lớn, tâm huyết với giáo dục và bảo vệ trẻ em, đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. CFC, tiền thân là CEFACOM, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy quyền trẻ em, phổ cập giáo dục và trao quyền cho phụ nữ. Kế thừa những thành tựu của CEFACOM, CFC tiếp tục thực hiện sứ mệnh tạo những nền tảng tích cực và môi trường an toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Thế mạnh của CFC là có một mạng lưới các nhóm thiện nguyện, các nhóm xã hội cùng mục tiêu, hợp tác với các trường, các nhà giáo dục, chuyên gia trong và ngoài nước có cùng mối quan tâm đó là vì sự phát triển của trẻ em Việt Nam. Khẩu hiệu của CFC là “Cùng nhau sẽ đi được xa hơn”.
Là một tổ chức trẻ và hiện đại, CFC còn thúc đẩy việc sử dụng internet và công nghệ thông tin trong giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, truyền thông hiệu quả tới nhiều đối tượng rộng hơn và xa hơn.