Tổng kết năm 2022 thật sôi động của CFC Việt Nam

0
177

Năm 2022 sắp qua đi, đánh dấu một chặng đường đầy thú vị của CFC Vietnam với những hoạt động ý nghĩa và những bước phát triển mới. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại năm 2022 của CFC Vietnam.