Cẩm nang vắn tắt cho CEO về thúc đẩy chính sách lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới ở Việt Nam

0
722

Là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì sự phát triển của Cộng đồng, CFC Việt Nam luôn tích cực ủng hộ các sáng kiến về Bình đẳng giới hướng tới một xã hội công bằng hơn. Trong những năm qua, cùng với nỗ lực của các tổ chức, bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực đều đã bắt đầu được chú ý tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nơi các định kiến về giới vẫn là nguồn lực cản trở cho sự phát triển của xã hội cũng như cộng đồng. CFC Việt Nam xin được giới thiệu Cẩm nang vắn tắt cho CEO về thúc đẩy chính sách lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới ở Việt Nam là kết quả hợp tác giữa tổ chức Investing in Women (Đầu tư cho sự phát triển của phụ nữ), Chính phủ Úc, Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), Lightpath Leadership và Wardhaven Capital Ltd.
Tài liệu này được thiết kế “bởi lãnh đạo để dành cho lãnh đạo”, với sự kết hợp của nhiều ví dụ thực tế.
Đây là nơi trả lời câu hỏi TẠI SAO lại cần lãnh đạo toàn diện và ĐIỀU GÌ làm nên lãnh đạo toàn diện cùng với đó là các bước triển khai “đánh nhanh thắng nhanh”dù bạn là CEO đang lãnh đạo: Công ty lớn hay nhỏ, công ty Việt Nam hay công ty đa quốc gia, công ty thuộc sở hữu nhà nước hay tư nhân.
Việc thúc đẩy chính sách lãnh đạo toàn diện và bình đẳng giới không chỉ có lợi cho tổ chức mà còn có lợi cho chính mỗi cá nhân trong vai trò người lãnh đạo.
Tải tài liệu tại đây: Link