CFC THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN MỜI THẦU VÀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

0
1066

Dự án “Thí điểm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường (XR) ở hai cấp giáo dục mầm non và trung học cơ sở Việt Nam, 2020-2021” do UNICEF tài trợ, CFC là đơn vị thực hiện, thông báo gia hạn thời gian 02 gói mua sắm như sau:

  1. Thông báo mời thầu với gói thầu: “Mua sắm và bàn giao bộ ứng dụng phần mềm thực tế ảo, thực tế tăng cường cho dự án “Thí điểm triển khai công nghệ Thực tế ảo, thực tế tăng cường vào hai cấp mầm non và trung học cơ sở”
  2. Thông báo mời chào hàng cạnh tranh với gói: “Mua sắm máy tính bảng cho dự án “Thí điểm triển khai công nghệ Thực tế ảo, thực tế tăng cường vào hai cấp mầm non và trung học cơ sở”
  3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 16/07/2021 đến 15/08/2021 (bao gồm T7, CN, ngày lễ)
  5. Nguồn vốn: Vốn của dự án UNICEF tài trợ
  6. Thời gian phát hành hồ sơ 02 gói trên: gia hạn đến 14.00 ngày 30/07/2021
  7. Địa điểm phát hành hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vnhttp://cfc.org.vn và tại văn phòng CFC: tầng 10, tòa nhà MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  8. Giá bán bộ hồ sơ: Miễn phí
  9. Thời điểm mở thầu: gia hạn đến 14.00 ngày 30/07/2021

Link download Bộ hồ sơ:

Hạng mục phần mềm

Hạng mục máy tính bảng