Ngày Quốc tế Phụ nữ và Trẻ em gái trong Khoa học

0
618

Bạn có biết rằng chỉ có 10% học sinh nữ ở một số vùng núi Việt Nam tham dự kỳ thi vào cấp 3? Các trẻ em gái cần một nền giáo dục trang bị cho các em những công cụ để tham gia bình đẳng vào việc giải quyết những thách thức phức tạp mà thế giới của chúng ta phải đối mặt. Ngay hôm nay và những ngày sau đó, chúng ta phải tiếp tục phá bỏ những rào cản mà các cô gái trên khắp thế giới phải đối mặt. Hãy xem video này để tìm hiểu cách UNICEF hỗ trợ các trẻ em gái vùng sâu vùng xa ở Việt Nam tăng cường các kỹ năng Khoa học, Công nghệ và Toán học.

https://youtu.be/lRSvSZokdXw