CFC Việt Nam trở thành Đại sứ truyền thông trong Chiến dịch An toàn, bảo mật thông tin trên mạng

0
2433

Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về An toàn, bảo mật thông tin trên mạng, do Oxfam tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) dưới sự tài trợ của Liên minh Châu Âu tổ chức, trong tháng 5-6/2020, CFC Việt Nam đã tham gia trở thành Đại sứ đồng hành với Chiến dịch. 

Cùng với nhiều tổ chức và cá nhân khác trên toàn Việt Nam, chúng tôi đã lan tỏa thông điệp về quyền riêng tư: “Không chia sẻ trên mạng xã hội danh tính và nhân thân, tình trạng sức khỏe của người khác vì những thông tin này thuộc về quyền riêng tư và được pháp luật bảo vệ. Việc chia sẻ thông tin khi chưa được sự cho phép của người sở hữu là xâm phạm quyền riêng tư – và có thể đang vi phạm pháp luật.”

Cùng nhau, chúng ta hướng đến việc phát triển cộng đồng mạng văn minh và tôn trọng quyền riêng tư.

Trong thời gian qua, CFC Việt Nam đã đồng hành với chiến dịch với các cẩm nang hữu ích, tổng hợp các đầu sách liên quan đến an toàn trên mạng.. CFC Việt Nam tin rằng với xu thế chuyển dịch ngày càng mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0, an toàn trên mạng – Internet safety đã thực sự trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với tất cả những người sử dụng Internet, nhất là với trẻ em – đối tượng dễ bị tổn thương .

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị với chiến dịch!