KidsOnline tiên phong trong giáo dục 4.0 cho lứa tuổi mầm non

0
1137

KidsOnline- đối tác của CFC Việt Nam là một giải pháp công nghệ đang ngày càng phổ biến dành cho các trường mầm non. KidsOnline sử dụng các công nghệ tiên tiến của Amazon Web Services (AWS) – một trong những nền tảng dẫn đầu về công nghệ dịch vụ web trên thế giới, đang phát triển nhanh chóng nhờ nhiều lợi ích cho người quản lý trường mầm non, phụ huynh và trẻ em.

Với KidsOnline, trường mầm non có thể thay thế phương pháp quản lý truyền thống sử dụng giấy và sổ để quản lý bằng công nghệ mới, do đó giúp họ tăng tính chuyên nghiệp, giảm đáng kể khối lượng công việc cho giáo viên, đảm bảo an toàn thông tin và tạo điều kiện trao đổi thông tin nhanh chóng và trôi chảy giữa các trường mầm non và cha mẹ.

Đáng chú ý, KidsOnline hợp tác với AWS để tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của mình trong khi vẫn đảm bảo tính ổn định cho các dịch vụ như học máy, thoại thành văn bản và các dịch vụ khác, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ. KidsOnline cũng đang lên kế hoạch sử dụng Amazon Rekognition để nhận diện vật thể, con người, chữ viết, cảnh và hoạt động trong hình ảnh và video, cũng như phát hiện bất kỳ nội dung không phù hợp nào trong thời gian tới.

Cách mạng công nghệ 4.0 đang song hành cùng gíao dục để mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn, môi trường an toàn và thuận lợi lợi hơn cho thế hệ tương lai. KidsOnline và các đơn vị giáo dục liên tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất cho một nền giáo dục toàn diện, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn.

Tin gốc:

https://www.vir.com.vn/made-in-vietnam-kidsonline-next-step-for-40-preschool-education-77903.html?fbclid=IwAR0KD7Pj5HG1B0TYrpoPE6cEYw9Gfn5RppJEQfsQlpM8TIRoaaq8CDmWRyc