Cẩm nang dạy trực tuyến dưới dạng infographic

0
1801

“Cẩm nang giảng dạy trực tuyến” do các giảng viên Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn nhằm giúp các giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả hơn. Cẩm nang được trình bày dưới dạng infographic nên ngắn gọn, cô đọng, thuận tiện để tham khảo.

“Cẩm nang giảng dạy trực tuyến” do TS Tôn Quang Cường và Phạm Kim Chung, Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn. Tài liệu gồm 40 trang, được trình bày dưới dạng infographic ngắn gọn, cô đọng, các trang có thể có hình ảnh QR.

Nhóm biên soạn cho biết: Dạy học trực tuyến ngày càng rộng rãi trong giảng dạy và là xu thế tất yếu trong thời công nghệ 4.0. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19, dạy học trực tuyến càng cần thiết. “Cẩm nang giảng dạy trực tuyến” được biên soạn nhằm hỗ trợ các thầy cô tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả hơn. Thầy cô có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để tham khảo thêm hoặc xem video hướng dẫn.

Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu “Cẩm nang giảng dạy trực tuyến” tại đây

Theo Nhandan