CFC giới thiệu series video về Giáo dục hòa nhập, do Đại học North Carolina xây dựng

0
1452

Theo gợi ý của UNICEF Việt Nam, dự án “Thí điểm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường ở hai cấp giáo dục Việt Nam” do CFC thực hiện đã lồng tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu cho 3 video về chủ đề giáo dục hòa nhập do Đại học University of North Carolina (Mỹ) xây dựng. 

Nhiều nghiên cứu trong 40 năm qua đã cho thấy giáo dục hòa nhập chất lượng cao đã và đang mang lại lợi ích cho rất nhiều trẻ em bị khuyết tật phát triển. Trẻ chậm phát triển — từ nhẹ đến nặng, trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ đa khuyết tật, trẻ có nhu cầu xã hội / tình cảm đáng kể, trẻ bị hạn chế khả năng vận động và trẻ bị điếc hoặc khiếm thính đều được hưởng lợi từ việc được hòa nhập chất lượng cao.

Ba video này do các chuyên gia từ Viện Phát triển trẻ em mang tên Frank Porter Graham thuộc Đại học North Carolina xây dựng đã tổng kết các nội dung lớn trong nhiều nghiên cứu về giáo dục hòa nhập và nhấn mạnh những lợi ích mà giáo dục hòa nhập đem lại cho trẻ em trong môi trường giáo dục hòa nhập, cũng như cho cộng đồng và xã hội nói chung.

FPG Child Development Institute, UNC-Chapel Hill

Mời các thầy cô và phụ huynh Việt Nam xem các video đã lồng phụ đề tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt trên kênh YouTube  của CFC.

Các thầy cô và phụ huynh có thể tham khảo video gốc và các nghiên cứu về giáo dục hòa nhập của Viện Phát triển trẻ em mang tên Frank Porter Graham tại đây.