Theo dấu nước uống sạch về các trường THCS ở huyện Phú Xuyên – Hà Nội

Dự án “Nước uống sạch cho trường học Việt Nam năm 2018” với sự tài trợ của công ty NGK Coca-Cola đã triển khai đảm bảo đúng tiến độ tại Hà Nội.

Sau 01 tháng (T07/2018) miệt mài triển khai lắp hoàn thành 04 hệ thống và chạy thử nghiệm hệ thống tại xưởng.

Ngày 27/7/2018 và ngày 01/8/2018, 04 hệ thống đã được lắp đặt tại địa bàn các trường THCS Quang Lãng, THCS Khai Thái, THCS Văn Nhân và THCS Phú Túc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các trường trong ngày lắp đặt:

Tại trường THCS Khai Thái:

thcs-khai-thai-1

thcs-khai-thai-2

thcs-khai-thai-3

thcs-khai-thai-4

thcs-khai-thai-5

thcs-khai-thai-6

Tại trường THCS Quang Lãng:

thcs-ql-1

thcs-ql-2

thcs-ql-3

thcs-ql-4

thcs-ql-5

thcs-ql-6

Tại trường THCS Văn Nhân, Phú Túc:

180801-van-nhan-1

180801-van-nhan-2

180801-van-nhan-4

Vậy là hệ thống nước uống sạch đã sẵn sàng, chờ ngày nghiệm thu đúng dịp khai giảng năm học mới 2018-2019 cho các em học sinh!

Related Posts

Leave a Reply