Sứ mệnh của CFC

CFC là một tổ chức phi chính phủ được điều hành bởi phụ nữ, vì trẻ em và phụ nữ với sứ mệnh: là tạo nền tảng tích cực và môi trường an toàn cho sự phát triển của trẻ em

Với các mảng hoạt động chính:

Truyền thông và Nâng cao nhận thức cộng đồng

CFC thực hiện các hoạt động truyền thông, tổ chức các hội thảo, các buổi nói chuyện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề như quyền trẻ em, chống xâm hại và bạo lực với trẻ em, phụ nữ,  tâm lý trẻ em, phụ nữ.

Triển khai các dự án Trách nhiệm xã hội (CSR) cùng với Doanh nghiệp

CSR là trách nhiệm của doanh nghiệp trong xã hội mà doanh nghiệp đó hoạt động kinh doanh. CSR giúp gắn kết doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp hành xử đúng giá trị cốt lõi của mình, văn hóa trong hoạch định chiến lược và hoạt động thường ngày đối với xã hội. CFC tổ chức các hoạt động/dự án CSR cùng với doanh nghiệp, vừa giúp doanh nghiệp Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa công ty, tạo thêm quyền lợi và gắn kết cho người lao động, và vừa thỏa mãn được các lợi ích cộng đồng.

Hợp tác quản lý giáo dục

C.F.C hợp tác với các đối tác công nghệ giáo dục nhằm mang đến các giải pháp toàn diện cho trường học, cho gia đình và chính bản thân học sinh.

Related Posts

Leave a Reply