Ông Nguyễn Quyết Thắng- Giám đốc trung tâm

Ông là chuyên gia giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành...

Bà Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc vận hành

Thành viên IATSS Alumni, thành viên YSEALI về Trao quyền kinh tế, diễn giả, nhà văn, dịch...

Bà Tăng Duyên Hồng – Thành viên Ban điều hành

Bà Tăng Duyên Hồng là một nhà quản lý năng động với hơn 10 năm kinh nghiệm...

Âu Thị Hồng Ánh – Quản lý dự án

Linkedin Ánh tốt nghiệp bằng Kỹ...

Đỗ Thu Thủy – Quản lý dự án

Linkedin Chị Thủy tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng từ Học viện...