Ông Nguyễn Quyết Thắng- Giám đốc trung tâm

0
533

Ông là chuyên gia giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kỹ thuật công nghiệp và hiện là Cố vấn kỹ thuật cho dự án UNIDO-MOIT “Thúc đẩy áp dụng và thực hành vận hành lò hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Thắng có kỹ năng Quản lý Dự án, Thiết kế Công nghiệp và Kỹ năng Tư vấn. Ông là Tiến sĩ về Kỹ thuật Nhiệt tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Belorussian. Ông là Giám đốc Điều hành của CFC Việt Nam từ năm 2017.

Link Linkedin