Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện 2020 – Liên hiệp quốc

0
1580

CFC Việt Nam xin trân trọng giới thiệu “Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện” của Liên hiệp quốc, phiên bản 2020. 

“Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện” của Liên hiệp quốc thực hiện trên cơ sở đánh giá các bằng chứng mới, tái khẳng định vị trí của Giáo dục giới tính trong khuôn khổ quyền con người và bình đẳng giới. Hướng dẫn này thúc đẩy cách thức học tập có tính hệ thống về giới tính và các mối quan hệ theo hướng tích cực vì quyền lợi tốt nhất của giới trẻ. 

Tài liệu đã liệt kê các hợp phần cần thiết của một chương trình GDGT hiệu quả, giúp Chính phủ các nước thiết kế chương trình giáo dục (CTGD) toàn diện với những tác động tích cực tới sức khoẻ và tâm sinh lý của giới trẻ. 

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng trên tinh thần tự nguyện, trên cơ sở các bằng chứng khoa học mới nhất và được thiết kế để giúp các nước thực hiện chương trình GDGT hiệu quả phù hợp với bối cảnh từng quốc gia.

Ở Việt Nam, UNICEF, UNFPA, UNESCO đã tập huấn cho Bộ GD&ĐT, vận động xây dựng quyết định hướng dẫn lồng ghép nội dung này vào chương trình GDMN 5 tuổi và các cấp học phổ thông.

Link để tải tài liệu: Link.