Dự án Nước uống sạch cho trường học Việt Nam năm 2018 tại Hà Nội

Dự án Nước uống sạch cho trường học Việt Nam năm 2018 được Coca-Cola tài trợ từ tháng 5/2018. Dự án được triển khai tại địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trong 2 tháng, dự án đã thực hiện được các nội dung sau:

CFC đã cùng với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có buổi họp mặt với ông Phạm Hồng Kỳ, Trưởng Phòng Tài chính – kế hoạch, Huyện Ủy Huyện Phú Xuyên về các nội dung sẽ triển khai tại huyện và chương trình tài trợ “Nước uống sạch cho trường học Việt Nam”.

CFC cũng đã tiến hành khảo sát và kiểm định mẫu nước tại 6 trường THCS huyện Phú Xuyên:

  1. Trường THCS Hoàng Long, Xã Hoàng Long
  2. Trường THCS Phú Túc, Xã Phú Túc
  3. Trường THCS Văn Nhân, Xã Văn Nhân
  4. Trường THCS Thụy Phương, Xã Thụy Phương
  5. Trường THCS Khai Thái, Xã Khai Thái
  6. Trường THCS Quang Lãng, Xã Quang Lãng

Trên cơ sở khảo sát địa bàn và kiểm định mẫu nước, 4 trường lựa chọn lắp đặt hệ thống lọc nước và triển khai chương trình giáo dục trong năm 2018 là:

  1. Trường THCS Phú Túc, Xã Phú Túc
  2. Trường THCS Văn Nhân, Xã Văn Nhân
  3. Trường THCS Khai Thái, Xã Khai Thái
  4. Trường THCS Quang Lãng, Xã Quang Lãng

Về thủ tục hành chính, CFC đã gửi công văn thông báo cho Huyện về việc lựa chọn các trường thụ hưởng và kế hoạch lắp đặt tại trường, và nhận được sự đồng ý và ủng hộ của Huyện Phú Xuyên.

Một số hình ảnh về tình hình bể nước và sử dụng nước tại 4 trường thụ hưởng:

highschool-phu-tuc

Hình 1: Trường THCS Phú Túc

highschool-van-nhan

Hình 2: Trường THCS Văn Nhân

highschool-khai-thai

Hình 3: Trường THCS Khai Thái

highschool-quang-lang

Hình 4: Trường THCS Quang Lãng

Về tình hình chế tạo hệ thống, đến nay,

Đã chế tạo xong 04 hệ thống khung, vỏ

– Đã chế tạo xong các bề điện phân cho cả 4 hệ thống. Đây là phần quan trọng của hệ lọc nước

– Đã chế tạo xong các cụm chức năng: hệ thống từ trường, hệ thống điều khiển

– Đang chế tạo các tủ cấp điện, dự kiến 1/7 hoàn thành

– Đang chế tạo hệ thống cảnh báo

– Đã mua các cụm linh kiện khác: 02 bơm hút, các bộ lọc thứ cấp

Hình ảnh hệ thống đang chế tạo

che-tao-tbi-hn-1

che-tao-tbi-hn-2

Kế hoạch triển khai sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Các bạn cùng đón đọc nhé!

Related Posts

Leave a Reply