Dự án Nước uống sạch cho trường học Việt Nam năm 2018 tại Đà Nẵng

Dự án Nước uống sạch cho trường học Việt Nam năm 2018 được Coca-Cola tài trợ từ tháng 5/2018. Dự án được triển khai tại địa bàn huyện Liên Chiểu, Đà Nẵng. Trong 2 tháng, dự án đã thực hiện được các nội dung sau:

CFC, trường ĐH CN thành phố Hồ Chí Minh và đại diện của Coca-Cola đã có buổi họp kick-off dự án tại Đà Nẵng với đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, và Sở KH&ĐT thành phố Đà Nẵng để khởi động dự án và thông báo về kế hoạch triển khai dự án “Nước uống sạch cho trường học Việt Nam” tại Đà Nẵng năm 2018 cũng như kế hoạch 5 năm, lắp đặt 60 hệ thống cho 60 trường THCS thuộc Đà Nẵng.

Trong năm 2018, 4 trường THCS thụ hưởng hệ thống bao gồm: THCS Nguyễn Lương Bằng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Đàm Quang Trung, THCS Nguyễn Thái Bình. Hiệu trưởng của các trường THCS này cũng có mặt tại buổi họp khởi động dự án tại Đà Nẵng.

Một số hình ảnh cuộc họp:kick-off-dn-1

kick-off-dn-2

Về thủ tục hành chính, ở Đà Nẵng, dự án đã gửi các giấy tờ để trình phê duyệt dự án cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và đang đợi Sở xem xét và trình lên Thành Ủy phê duyệt.

Về việc chế tạo hệ thống, đối với các trường tại Đà Nẵng, trường ĐH CN tp Hồ Chí Minh phụ trách việc lắp đặt hệ thống. Đến nay, hệ thống cơ bản đã chế tạo xong, dự kiến đến đầu tháng 8 có thể sẵn sang vận chuyện tới các trường THCS.

Dưới đây là một số hình ảnh của hệ thống:
che-tao-tbi-dn-1

che-tao-tbi-dn-2

Việc chế tạo hệ thống cơ bản đến hết tháng 7 đã sẵn sàng. Dự kiến ngày 13/7/2018, CFC sẽ có buổi làm việc với trường ĐH CN tp HCM về hệ thống cũng như kế hoạch triển khai sắp tới ở Đà Nẵng, kế hoạch khảo sát chọn các trường thụ hưởng cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

Related Posts

Leave a Reply