Đỗ Thu Thủy – Quản lý dự án

0
440

Linkedin

Chị Thủy tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng từ Học viện Quản lý Singapore năm 2009. Chị Thủy có chứng chỉ quản lý chuyên nghiệp PMP – Project management professional từ Học viện Quản lý Dự án Hoa kỳ PMI.

Chị Thủy phụ trách truyền thông của CFC Việt Nam và quản lý một số dự án của CFC Việt Nam như: Nước sạch cho Cộng đồng trong vườn hoa công viên Thành phố Hà Nội, Tập huấn tài chính cá nhân cho học sinh nữ cấp 3 dân tộc thiểu số.. Chị Thủy cũng là giảng viên chính của một số chương trình đào tạo về An toàn Internet và Tài chính cá nhân.

Thủy dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, phát triển bản thân và gia đình.