Con người CFC

CFC được thành lập từ năm 2012 bởi chị Hoàng Thúy Lan và chị Phạm Quế Anh, những nhà giáo dục và hoạt động xã hội tâm huyết với trẻ em.

Đến nay, các hoạt động thường xuyên của CFC do chị Nguyễn Hoàng Anh điều hành, cùng với sự cố vấn của những sáng lập viên trước đây.

CFC có 3 bộ phận chính, Nhóm phụ trách mảng giáo dục có Hoàng Anh và Hồng Tâm. Đều là những chuyên gia tâm lý, giáo dục có uy tín.

Nhóm Phát triển đối tác có chị Thúy Hà và anh Khánh là những đã người có kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển đối tác, tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhóm Quan hệ đối ngoại và truyền thông do anh Bình phụ trách.

Và nhóm hành chính, có chị Thanh và chị Ngọc phụ trách các công việc hành chính, kế toán của CFC.

Related Posts

Leave a Reply