CFC Việt Nam ban hành Chính sách phòng chống bóc lột và xâm hại tình dục

0
921

Trong bối cảnh tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục đang trở thành vấn nạn toàn cầu, đặc biệt là trong tình hình cả thế giới đang cùng nhau chống lại diễn biến phức tạp của dịch bênh nCovid, việc đưa ra và tuân thủ các chính sách bảo vệ các đối tượng yếu thế đang trở thành một trong các ưu tiên hàng đầu.

Ngày 11/1/2021, CFC Việt Nam chính thức ban hành Chính sách phòng chống bóc lột và xâm hại tình dục – Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ bóc lột và xâm hại tình dục với mọi đối tượng, bao gồm và không giới hạn với nhân viên, đối tác của CFC Việt Nam.

Văn bản chính thức tại đây: Link