CFC Việt Nam ban hành Bộ quy tắc Ứng xử

0
1050

Tên: Quy tắc ứng xử của CFC Việt Nam

Mục tiêu:

Quy tắc này được xây dựng để thiết lập các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp chúng ta luôn ứng xử phù hợp với các giá trị cốt lõi của Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng (CFC Việt Nam).

Quy tắc này cũng là công cụ giúp quản lý, định hướng lối sống và phong cách hành xử có văn hóa của một cộng đồng và giúp tổ chức có thể tránh khỏi những rủi ro có thể gặp phải đặc biệt là các rủi ro về tài chính, tham nhũng, hối lộ, phòng chống bạo lực, XHTD.

Đối tượng: Tất cả cán bộ nhân viên và nhân sự có liên quan của CFC Việt Nam. Việc tuân thủ các chuẩn mực quy định trong Quy tắc này là trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên nhằm góp phần bảo vệ danh tiếng và uy tín của CFC Việt Nam.

Ngày hiệu lực: 05/01/2021

Ngày sửa đổi bắt buộc:

Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng (gọi tắt là CFC Việt Nam) cam kết quản trị có trách nhiệm và làm việc với sự trung thực, công bằng và minh bạch. Sự tin tưởng lẫn nhau là nòng cốt mang đến cơ sở hợp tác chung, giúp nhau phát triển trong nội bộ tổ chức và với các nhà tài trợ, đối tác và các bên liên quan. Chúng tôi đòi hỏi rất cao về tinh thần trách nhiệm trong ứng xử và sự liêm chính đối với đội ngũ nhân viên, các nhà tài trợ, đối tượng thụ hưởng, các đơn vị cung cấp dịch vụ và những đối tác khác của chúng tôi.

Quy tắc ứng xử hiện tại của CFC Việt Nam dựa trên những giá trị cốt lõi và bao gồm những nguyên tắc mang tính đại chúng trong Hiệp Ước Toàn Cầu được đề ra bởi tổ chức Liên Hiệp Quốc (UN). Bộ quy tắc này vừa là khuôn khổ, vừa là đường lối cho các hành động định hướng trách nhiệm và sự phát triển vững chắc trong tổ chức.

Thông qua bộ quy tắc này, chúng tôi muốn định hướng cho các quyết định của mỗi cán bộ nhân viên CFC Việt Nam trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, không một Quy tắc nào có thể bao trùm tất cả những trường họp có thể xảy ra trong thực tế. Vì vậy, chúng ta tin tưởng rằng mỗi cán bộ, nhân viên cũng sẽ luôn dựa vào sự chính trực của mình để đưa ra các quyết định nhằm bảo vệ danh tiếng và uy tín của CFC Việt Nam. Mỗi cán bộ, nhân viên có trách nhiệm tuân thủ những quy tắc sau:

 • Tuân thủ pháp luật
 • Nhân quyền
 • Lao động trẻ em
 • Tôn trọng lẫn nhau, đa dạng hóa lao động
 • Phát triển lao động
 • Mối quan hệ với người lao động
 • Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới
 • Giờ làm việc và thù lao
 • Sức khỏe và an toàn lao động
 • Chính sách và quy trình phòng chống BL&XHTD của Tổ chức
 • Kỷ luật và tinh thần phụng sự
 • Mâu thuẫn lợi ích, chống tham nhũng
 • Nhận quà, biếu quà
 • Quan hệ với đối tác, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước và các hiệp hội
 • Bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin nội bộ
 • Minh bạch tài chính
 • Trách nhiệm đối với môi trường và cam kết phát triển cộng đồng
 • Các liên kết đối tác
 • Thi hành

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi cam kết tuân thủ các luật lệ và các quy định của quốc gia nơi CFC Việt Nam có hoạt động và thực hiện các chuẩn mực xã hội của quốc gia đó.

Nhân quyền

Chúng tôi cam kết tuân thủ luật nhân quyền trong phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi và tuyệt đối nói KHÔNG với bất kỳ hình thức cưỡng bức lao động nào trong tổ chức chúng tôi và của các đối tác.

Lao động trẻ em

Chúng tôi không chấp nhận lao động trẻ em trong tổ chức và ngay cả tại các đối tác, nhà tài trợ cho dù ở bất kỳ quốc gia nào, áp theo bất kỳ bộ luật nào. 

Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế (Công Ước ILO C138 và C182) và chúng tôi có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ chứng minh rằng tất cả thành viên chúng tôi đều đạt độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

Tôn trọng lẫn nhau, đa dạng hóa lao động

Chúng tôi cam kết mang lại môi trường làm việc trung thực, tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi ghi nhận sự đa dạng ở đội ngũ cán bộ, nhân viên là những giá trị giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thậm chí còn tốt hơn và sáng tạo hơn. Chúng tôi luôn nói không với bất kỳ sự phân biệt chủng tộc hoặc gây rối nào về mặt giới tính, màu da, tôn giáo, tuổi tác, quốc gia/dân tộc, khuyết tật hoặc các xu hướng tình dục. Nhân viên và các ứng viên tại CFC Việt Nam chúng tôi được đánh giá trên nguyên tắc công tâm và không phân biệt đối xử.

Phát triển lao động

Chúng tôi luôn phát triển đội ngũ lao động đầy nhiệt huyết và năng lực, có khả năng tạo điều kiện cho việc hình thành thế hệ công dân toàn cầu cởi mở tại Việt Nam và được trang bị tốt các kỹ năng học tập xã hội – cảm xúc cần thiết.

Mối quan hệ với người lao động

Chúng tôi tôn trọng quyền tự do giao tiếp và sự liên kết với các Hiệp hội Lao động. 

Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng những kênh giao tiếp mang tính chất bền vững và lâu dài với các liên đoàn ở địa phương và các khu vực hoạt động của CFC Việt Nam.

Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới

Mỗi cá nhân trong CFC Việt Nam cần thực hiện đúng trách nhiệm ở vị trí công việc của mình. Chức vụ càng cao đi kèm với các kỳ vọng ngày một lớn hơn về tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến cũng như các khả năng về quản lý và lãnh đạo.

Các mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới nên được thiết lập một cách rạch ròi và có chuẩn mực, làm rõ những ranh giới quyền lực cũng như sự tôn trọng lẫn nhau giữa các mối tương quan về mặt xã hội tùy vào thời điểm và nơi chốn.

Vào các ngày Lễ, Tết cổ truyền của quốc gia, chúng tôi khuyến khích cán bộ, công nhân viên nên sử dụng các khoảng thời gian nhiều ý nghĩa này để dành cho gia đình, bạn bè và người thân. Tuy nhiên ngược lại, chúng tôi khuyến khích các cấp quản lý nếu có thể hãy sắp xếp thời gian rảnh rỗi đến trực tiếp thăm hỏi gia đình của cấp dưới để có cái nhìn sâu sát về đời sống vật chất và tinh thần của anh chị em nhằm hiểu rõ hơn về tâm tư, nguyện vọng và các nhu cầu cuộc sống chính đáng của thuộc cấp mình.

Giờ làm việc và thù lao

Tất cả các thành viên chúng tôi đều tuân thủ các quy định liên quan đến thời gian làm việc. Chúng tôi đề cao quyền được hưởng đầy đủ thù lao lao động của cán bộ, nhân viên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luậtliên quan đến quyền lợi của người lao động.

Sức khỏe và an toàn lao động

Chúng tôi luôn nêu cao tầm quan trọng của sức khỏe và sự an toàn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bằng cách mang lại một môi trường làm việc an toàn, và nhân văn. Các tiêu chuẩn cá nhân về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc luôn được quan tâm sâu sát. Việc cải tiến các phương pháp ứng dụng để cải thiện môi trường làm việc luôn được thực hiện bằng cách liên tục đánh giá, kiểm tra và ghi nhận những sự thay đổi có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an nguy của người lao động.

Chính sách và quy trình phòng chống BL&XHTD của Tổ chức

CFC Việt Nam là tổ chức có chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực và xâm hại tình dục (BL&XHTD), như đã quy định chi tiết trong “Chính sách phòng chống bóc lột và xâm hại tình dục” do CFC ban hành ngày 04/01/2021. Tất cả cán bộ nhân viên và nhân sự có liên quan của CFC Việt Nam cam kết luôn duy trì tiêu chuẩn cao nhất về hành vi ứng xử cá nhân và nghề nghiệp và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn và ứng phó với BL&XHTD.

BL&XHTD là cơ sở áp dụng các biện pháp kỷ luật, bao gồm chấm dứt lao động.

Kỷ luật và tinh thần phụng sự

Hoàn thành trách nhiệm và sự trung thực: Người lao động trong việc tuân thủ quy định của tổ chức cần phải thực hiện trách nhiệm một cách nhiệt tình, trung thực và hoàn thành nhanh chóng, chính xác.

Đoàn kết: Tập thể cán bộ, công nhân viên tạo sự chan hòa, duy trì bầu không khí nhân ái và hỗ trợ nhau tối đa trong công việc.

Phẩm chất: Người lao động luôn đề cao lễ nghĩa và không được thực hiện các hành vi làm tổn hại đến danh dự của tổ chức.

Nghĩa vụ báo cáo: Trường hợp xảy ra các nhầm lẫn trong công việc, bất luận ở mức độ lớn nhỏ, nặng, nhẹ thế nào, cần phải báo cáo ngay cho cấp trên nơi bộ phận có trách nhiệm giám sát và nhận lại chỉ thị về việc đó.

Mâu thuẫn lợi ích, chống tham nhũng

Chúng tôi hành động vì lợi ích của CFC Việt Nam và luôn phân biệt rõ giữa lợi ích của tổ chức và lợi ích của cá nhân. Chúng tôi nỗ lực để tránh dẫn đến các mâu thuẫn về lợi ích cho dù là nhỏ nhất. Chúng tôi đưa ra các quyết định dựa trên các khía cạnh hoạt động hợp lý, phù hợp với pháp luật và các tiêu chuẩn chung của xã hội.

Trong các quan hệ hợp tác, tiếp nhận tài trợ, chúng tôi luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định về việc chống tham nhũng, hối lộ, gian lận thương mại, rửa tiền… Chúng tôi cam kết không nhận quà và tiền biếu tặng hay tham gia vào những việc gây mâu thuẫn lợi ích các bên. Chúng tôi tuyệt đối không nhận, không đề nghị hoặc tiếp tay cho các hành vi hối lộ bằng các khoản chi trả và tặng phẩm bất hợp pháp cho các cá nhân vốn không đem lại giá trị cho tập thể và có khả năng phương hại đến lợi ích chính đáng của Công ty.

Nhận quà, biếu quà

Trong khuôn khổ hoạt động công việc của mình, tập thể nhân viên CFC Việt Nam không được phép dù trực tiếp hay gián tiếp đòi hỏi, đề nghị hoặc nhận tặng biếu những lợi ích không chính đáng. Các món quà mang tính chất lưu niệm và có giá trị nhỏ hoặc không đáng kể thì được xem là ngoại lệ trong trường hợp này. Chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá chặt chẽ việc thực hiện. Nếu có nghi ngờ, chúng tôi sẽ lấy ý kiến của bỏ phiếu.

Quan hệ với đối tác, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước và các hiệp hội

Mọi hình thức thỏa thuận với các đối tác, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, các hiệp hội và hoạch định nhắm đến việc thúc đẩy những hành vi bị cấm trong cạnh tranh lành mạnh đều được kiểm soát chặt chẽ. Những hành vi thông đồng trong việc trao đổi thông tin nhằm thao túng và gây biến động đến kết quả giữa các bên đều bị nghiêm cấm.

Chúng tôi chỉ cho phép mình sử dụng các thông tin từ các hiệp hội chính quy mà CFC Việt Nam tham gia để cùng nhau đạt được những mục đích cụ thể đã thông qua. Mọi sự so sánh với các đối thủ cạnh tranh hoặc việc trao đổi thông tin phải tuân thủ pháp luật hiện hành.

Bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin nội bộ

Tập thể nhân viên luôn có trách nhiệm bảo vệ tất cả các loại tài sản hữu hình và vô hình của tổ chức trong phạm vi công việc của mình. Các tài sản hữu hình bao gồm tặng phẩm, tài liệu và các loại trang thiết bị. Các tài sản vô hình bao gồm các bản quyền, sở hữu trí tuệ cũng như những thông tin khác mang tính chất quan trọng và có giá trị đối với tổ chức.

Trong thời gian làm việc tại CFC Việt Nam và kể cả sau khi chấm dứt làm việc tại CFC Việt Nam, cán bộ, nhân viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin mà người đó biết trong quá trình làm việc tại CFC Việt Nam. Các thông tin bảo mật (dưới hình thức văn bản và/hoặc số hóa) của CFC Việt Nam bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các tài liệu chiến lược, dự án, kế hoạch hoạt động, số liệu, báo cáo về tình hình tài chính của CFC Việt Nam (không thuộc phạm vi công bố công khai theo quy định), các văn bản/tài liệu nghiệp vụ, hệ thống công nghệ, các chương trình, các thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà tài trợ hoặc các thông tin khác đã được chỉ rõ là thông tin mật hoặc thông tin nội bộ.

Minh bạch tài chính

Để duy trì và gìn giữ lòng tin của các nhân viên, hiệp hội và cộng đồng đặt vào chúng tôi, báo cáo của CFC Việt Nam phải luôn chính xác và buộc phải tuân theo pháp luật hiện hành. Các số liệu, hồ sơ được lưu giữ theo các quy định, điều khoản, tài khóa chính thức và hợp pháp cũng như phù hợp với các chuẩn kế toán được thế giới công nhận.

Trách nhiệm đối với môi trường và cam kết phát triển cộng đồng

CFC Việt Nam luôn cân nhắc kỹ lưỡng các hoạt động, tổ chức chương trình cộng đồng của mình nhằm hạn chế tác động đối với môi trường. Chúng tôi đã và đang đẩy mạnh việc sử dụng các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường và sự cải tiến có tính hệ thống, liên tục về mặt hiệu quả đối với môi trườn và cam kết phát triển cộng đồng

Tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành là yêu cầu tối thiểu. Chúng tôi luôn nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các đối tác và các bên liên quan về các trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái chung và nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về môi trường, khuyến khích họ chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Các liên kết đối tác

Chúng tôi kỳ vọng các đối tác của chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả các điều khoản pháp lý và tiêu chuẩn ở mọi thời điểm khi hợp tác với CFC Việt Nam. Chúng tôi cũng luôn khuyến khích họ đề ra và thi hành các nguyên tắc đồng thời thực hiện các trách nhiệm tương ứng tại tổ chức của họ ở mọi lúc mọi nơi.

Thi hành

Chúng tôi mong mỏi mỗi một nhân viên của CFC Việt Nam sẽ tự nhận thức được trách nhiệm tuân thủ theo bộ quy tắc ứng xử này. CFC Việt Nam cam kết hỗ trợ, tư vấn hết mình cho toàn thể nhân viên liên quan đến việc thực thi bộ quy tắc ứng xử này. Chúng tôi kêu gọi các nhân viên liên hệ với cấp quản lý trực tiếp hoặc ban lãnh đạo khi họ có thắc mắc, vấp phải các mâu thuẫn hoặc các vi phạm bị quy kết. 

CFC Việt Nam sẽ đứng ra đảm bảo quyền lợi cho những cá nhân chỉ ra các sai phạm như đã được nêu trong bộ quy tắc ứng xử này.