Bà Tăng Duyên Hồng – Thành viên Ban điều hành

0
434

Bà Tăng Duyên Hồng là một nhà quản lý năng động với hơn 10 năm kinh nghiệm dẫn dắt và phát triển các tổ chức phi chính phủ và kinh doanh xã hội. Bà là người sáng lập và Giám đốc điều hành của mạng lưới Coins For Change – một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế trên khắp Việt Nam. Mục tiêu của Coins For Change là hỗ trợ và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em, những người còn gặp khó khăn và thiệt thòi của một xã hội truyền thống đang tiếp tục xây dựng các rào cản hạn chế quyền tự do và cơ hội của phụ nữ.

Bà Tăng Duyên Hồng hiện là thành viên Ban điều hành, tư vấn chiến lược của CFC Việt Nam.

Link Linkedin