Bà Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc vận hành

0
936

Thành viên IATSS Alumni, thành viên YSEALI về Trao quyền kinh tế, diễn giả, nhà văn, dịch giả
Bà Hoàng Anh đã từng học tập và làm việc tại hơn 20 quốc gia. Bà được đào tạo về lành đạo bởi các tổ chức / chương trình hàng đầu tại Mỹ, Nhật Bản, Israel và Châu Âu như Chương trình Nghiên cứu sinh Chuyên nghiệp Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI PFP), Diễn đàn IATSS ..

Bà Hoàng Anh là Giám đốc điều hành CFC Việt Nam với nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành quản lý tổ chức phi lợi nhuận. Bà Hoàng Anh có nhiều kỹ năng Quản lý dự án, Giao tiếp, Nghiên cứu và Phát triển cá nhân với khả năng lãnh đạo và chuyên môn phát triển kinh doanh mạnh mẽ từ các khóa đào tạo uy tín như YSEALI, đào tạo Lãnh đạo IATSS, chương trình khởi nghiệp MITFive.
Đồng thời bà Hoàng Anh cũng là tác giả của một số cuốn sách kỹ năng sống cho trẻ em.

link Linkedin